Wat betekent SG20, SG40 bij matrassen?

Wat betekent SG20, SG40 bij matrassen? Het SG van een matras verwijst naar het soortelijk gewicht; hoe zwaar is het gebruikte schuim per kubieke meter (m3)? Hoe hoger het getal, hoe zwaarder het matras en meestal ook hoe beter. Een SG20 matras is superlicht en bevat veel lucht, een SG65 matras is een stuk zwaarder. En ook vrijwel altijd beter.

SG20 of SG40 polyether matras wat is het verschil tussen de sg waarde

Het soortelijk gewicht geeft aan hoe zwaar een bepaalde stof is. Water weegt 998 kg per m3, zand weegt 1600 kg per m3 en lood zelfs 11.300 kg per m3. Vandaar ook de kwalificatie ‘loodzwaar’. Een polyether SG20 matras weegt 20 kilogram per m3 en dat geeft aan dat een matras met een SG20 erg licht is, vaak minder dan 10 kilogram. Een matras van SG40 heeft letterlijk meer inhoud, is iets ‘harder’ (bevat minder lucht) en gaat langer mee. Matrassen met een laag soortelijk gewicht zijn gemaakt van polyether, een vrij goedkoop schuim waar vroeger veel matrassen van werden gemaakt, maar nu steeds minder. Koudschuim matrassen bijvoorbeeld hebben vaak een SG65 maar dit wordt (om het lekker verwarrend te maken ) wordt dit in HR waarde uitgelegd.

Kuilvorming

Een SG40 polyether matras is aardig om op te slapen, maar niet echt geweldig. Je zakt er in het begin net genoeg in weg, maar na een paar jaar wordt dat steeds meer en veert het ook niet meer terug. Je krijgt last van kuilvorming. Daarom is het sterk aan te bevelen zo’n matras iedere paar maanden te keren.

Kuilvorming bij een polyether matras

Een matras van koudschuim of traagschuim kan wel een soortelijk gewicht hebben van 65 (HR 65). Een dergelijke matras is dus veel zwaarder dan een SG20 matras die vrijwel altijd is gemaakt van polyether.

Vermindering veerkracht

Een superdikke polyether SG20 matras lijkt misschien een leuke oplossing; goedkoop en ruimte genoeg om in te zakken. Dat laatste is nu net een probleem van polyether matrassen in het algemeen en vooral als ze zo’n laag soortelijk gewicht hebben; je krijgt kuilvorming omdat het schuim door het indrukken langzaam veerkracht verliest. Keren heeft al snel geen zin meer want de schuimcellen worden langzaam kapot gedrukt.

Vermindering veerkracht

Tot slot iets over soepelheid. Algemeen gesteld voelt een SG40 matras iets harder aan dan een SG20. Maar vanwege het materiaal en de productiewijze kan polyetherschuim in stugge en soepele varianten gefabriceerd worden.

Relatie tussen SG en hardheid

Een SG20 matras is lichter dan een SG40 matras en meestal ook wat ‘slapper’. Toch kunnen beide matrassen dezelfde ‘hardheid’ hebben en dat lijkt tegenstrijdig. Met hardheid bedoelen matrasleveranciers de stevigheid. De kwaliteit van schuimen kunnen enorm verschillen en meer schuim (= een hoger SG) betekent niet automatisch een steviger matras. Maar algemeen gesproken kun je er van uitgaan dat hoe lager het SG-getal, hoe slapper de matras, hoe meer deze doorzakt en hoe sneller deze niet meer echt goed voldoet.

Wat is de relatie tussen sg soortelijk gewicht en hardheid

Matrassen in caravans en boten zijn vaak van polyether en SG20 kwaliteit. Zij zijn niet super comfortabel en geven weinig steun. Omdat je er slechts een beperkt aantal dagen op slaapt, is dit meestal voldoende om toch redelijk goed te slapen.