Geen giftige stoffen in kwaliteits matrassen

RIVM onderzoekt producten op milieugevaarlijke stoffen

Geen giftige stoffen in kwaliteits matrassen. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, kwam in januari 2008 met een rapport over gevaarlijke stoffen. Namelijk, ‘De risico’s van milieugevaarlijke stoffen in import containers’.

Er zitten met regelmaat giftige stoffen in matrassen

Gif in containers

Onderzocht is met name de invloed van het gif dat in deze containers gebruikt wordt om ongedierte of schimmels te bestrijden. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en baby’s, zouden last kunnen krijgen als zij blootgesteld worden aan deze gifstoffen. Ook matrassen vormden onderdeel van het onderzoek.

Preventief ontgassen

Hoewel de uitkomsten van het onderzoek geen directe aanleiding voor ongerustheid geven. Heeft men toch besloten nader onderzoek te doen. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan heeft Minister Cramer van VROM besloten dat alle containers die binnen komen preventief ontgast worden.

Onze matrassen worden niet over zee vervoerd

Als u matrassen koopt van de merk matrassen fabrikanten, weet u zeker dat die niet in een container over zee zijn aangevoerd. De fabrieken van onze leden staan in Nederland en de ons omringende landen in Europa. De daar geproduceerde matrassen bereiken binnen enkele uren hun bestemming bij de consument. Daar komt geen enkel gifgas aan te pas! Wie kiest voor een kwaliteits matras kiest dus voor kwaliteit, garantie en zekerheid. En natuurlijk geen giftige stoffen!

Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.