Goede nachtrust voor beter geheugen

Goede nachtrust voor beter geheugen. Tijdens de slaap slaan we dagelijkse ervaringen selectief op. Als u iets van buiten heeft geleerd en onmiddellijk daarna gaat slapen, zal u beter onthouden wat u geleerd heeft. Hoe beter u slaapt, des te beter houdt uw geheugen de nieuwe informatie vast. Dat blijkt uit onderzoek aan de Amerikaanse University of Notre Dame.

Een goede nachtrust voor een beter geheugen

Beter geheugen door te slapen

200 proefpersonen moesten een aantal woordparen van buiten leren en die 30 minuten, 12 uur en 24 uur later opzeggen. Na 12 uur scoorden proefpersonen die onmiddellijk na het leren waren gaan slapen, veel beter dan de proefpersonen die waren wakker gebleven. Na 24 uur scoorden diegenen die onmiddellijk waren gaan slapen beter dan diegenen die op een later tijdstip naar bed waren gegaan.

Uit een onderzoek van het UMC St. Radboud blijkt dat tijdens de slaap onze hersenen bepaalde ervaringen extra goed opslaan. Daarnaast zagen ze dat uitsluitend overdag denken aan wat u moet onthouden – dus zonder slaapmoment – juist averechts werkt.

Uit dit onderzoek bleek dat als we slapen de hersenen onze dagelijkse ervaringen verwerken.

Hierdoor onthouden we de dingen die we overdag meemaken beter. In tegenstelling tot wat werd aangenomen, is deze geheugenopslag tijdens de slaap geen passief proces. Integendeel zelfs. Men blijkt zelf te sturen welke ervaringen het best worden opgeslagen tijdens de slaap. Er blijken aanwijzingen te zijn dat onze hersenen bepaalde herinneringen selecteren om die tijdens de diepe slaap te verwerken. Dat zou betekenen dat niet alle ervaringen evenveel baat hebben bij onze nachtrust.

Lees ook:  Regelmaat voor een goede nachtrust

Onderzoekers van het St. Radboud vroegen proefpersonen om de locaties van verschillende foto’s van gebouwen en meubels onthouden. De helft van hen leerde de locaties ‘s morgens en ging daarna gewoon naar het werk en keerde ‘s avonds terug. De andere helft leerde de locaties ‘s avonds, voor het slapen gaan, en maakte de test de volgende ochtend. Tussen de leeropdracht en de test zat voor beide groepen precies 14 uur. Om een onderscheid in het geheugen aan te brengen, kregen sommige deelnemers meteen na het leren te horen dat ze uitsluitend getest zouden worden op de locatie van de meubels, terwijl anderen zich moest focussen op de gebouwen. Voor elk goed antwoord binnen de aangegeven categorie kon extra geld worden verdiend. Net voordat het geheugen werd getest kregen alle deelnemers te horen dat álle locaties belangrijk waren en ze voor elk goed antwoord extra geld zouden krijgen.

Slapen is goed voor het geheugen

De deelnemers die hadden geslapen konden meer locaties herinneren van de onthoud categorie dan van de andere categorie. Slaap zorgt er kennelijk voor dat deze specifieke herinneringen langer behouden bleven. De deelnemers die níet hadden geslapen, vergaten méér locaties van de onthoud categorie.

Verschil in behandelen van herinneringen

Volgens de onderzoekers blijkt hieruit dat slaap selecteert wat voor ons van belang is, en niet simpelweg al ons ervaringen hetzelfde behandelt. Verder lijkt het erop dat het juist averechts werkt als u overdag denkt aan wat u moet onthouden.

Slaap heeft dus een beschermende invloed op herinneringen die voor ons van belang zijn. Bovendien is de selectie van die herinneringen makkelijk te beïnvloeden; één simpele instructie ná het leren was in dit onderzoek voldoende om de verschillen te creëren. Mogelijk zijn deze onderzoeksresultaten te vertalen naar het onderwijs om belangrijke lesstof goed te onthouden. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen hoe slaap is te gebruiken om betere studieresultaten te behalen.

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.