Wetenschappelijke onderzoek traagschuim matrassen

Wetenschappelijke onderzoek traagschuim matrassen. Verscheidene studies vergelijken schuimmatrassen met standaard matrassen in verschillende settings. En ook met verschillende proefpersonen, van gezonde vrijwilligers tot risico patiënten. In deze studies worden meer druk reducerende eigenschappen bij de schuimmatrassen geregistreerd dan bij de standaard ziekenhuismatras.

Materiaal traagschuim

Visco-elastische matrassen, ook wel traagschuimmatrassen genoemd, bestaan uit schuim met traag geheugen. Ook bekend als memory foam, of traagschuim. Dit schuim probeert bij belasting niet de oorspronkelijke vorm te behouden. Waardoor een betere drukverdeling wordt bereikt. Het effect is te vergelijken met het gaan zitten op een ballon gevuld met zand. Het zand zal zich herverdelen en een nieuwe vorm aannemen. Klassieke schuimen gaan na belasting wel hun oorspronkelijke vorm weer aan nemen. Hier is het effect te vergelijken met het gaan zitten op een ballon gevuld met water. Het water tracht de oorspronkelijke vorm weer aan te nemen.’ Temperatuurgevoeligheid is eveneens een belangrijk kenmerk van traagschuim. Door de lichaamstemperatuur van de patiënt wordt de oppervlakkige laag van de schuim soepeler en zachter dan de diepere ondersteunende lagen. De fysiologische lig houding blijft bewaard (het bekken zakt niet dieper), met een betere drukverdeling over het volledige lichaam tot gevolg.

Traagschuim geeft volledige drukverdeling op het lichaam

Een drukreductie van 25 tot 35% kan worden bereikt in verschillende lichaamshoudingen. Dit kan wanneer men op een visco elastische polyethyleen urethaanmatras gaat liggen.

Ook dynamische matrassen vergeleken

In sommige studies worden schuimmatrassen ook vergeleken met dynamische matrassen. Wanneer dynamische systemen worden gebruikt, is het al onduidelijk welke contactdrukwaarden (maximum- en de minimumdruk, gemiddelde druk over een tijdsinterval, gecumuleerde druk over de tijd) gehanteerd moeten worden. De contactdruk wijzigt immers cyclisch. Helemaal oninterpreteerbaar wordt het indien statische en dynamische systemen met elkaar vergeleken worden op basis van drukmetingen. Hoe drukreducerende matrassen zich verhouden t.o.v. dynamische systemen is onduidelijk en vergt bijkomend onderzoek.

Lees ook:  Huisstofmijt hoogseizoen in de herfst en winter

In een meta analyse van 14 klinische studies i.v.m. statische matrassen, gepubliceerd tussen 1964 en 1998, geven Cullum e.a. het volgende aan; Ondanks methodologische problemen van de meeste onderzoeken, toch geconcludeerd kan worden dat schuimmatrassen de druk beter reduceren dan de klassieke ziekenhuismatrassen. De geanalyseerde onderzoeken laten niet toe een beste koop aan te bevelen.

Uit een recent klinisch experiment bij 838 mensen bleek dat het aantal decubitus-letsels (blaarvorming, oppervlakkige en diepe decubitus) sterk kon worden verminderd. Dit door wisselligging om de vier uur te combineren met het gebruik van een visco elastische matras. Het gebruik van een drukreducerende matras met wisselhouding om de 6 uur volstond niet om de decubitus incidentie te doen dalen.

Bron: www.decubitus.be

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.