Praten in je slaap

Slecht slapen door je partner is een groot probleem. Lees de tips om dit zo snel mogelijk op te lossen

In het Engels wordt praten tijdens de slaap als sleep-talking aangeduid. Praten tijdens de slaap staat bekend als een slaapstoornis. Er kunnen complexe zinnen gesproken worden of hele gesprekken maar ook alleen gemompel. De mate van praten is verschillend per persoon en is totaal niet gevaarlijk. Toch zijn er wel grote nadelen aan het praten tijdens de slaap. Zo heeft het negatieve sociale gevolgen. Er is geen bewustzijn op het moment van praten tijdens de slaap waardoor mensen die dit doen geen idee hebben wat ze gezegd hebben. Wat er zoal gezegd wordt tijdens de slaap kan van alles zijn. Als men vlak voor het slapen een tv serie heeft gezien kan het zijn dat bepaalde delen uit de serie worden besproken. Soms ligt er een traumatische gebeurtenis aan ten grondslag. Praten in de slaap is over het algemeen niet schadelijk of gevaarlijk maar het kan wel leiden tot een schaamtegevoel. Daarnaast houden mensen die praten in hun slaap vaak hun partner wakker gedurende de nacht.

Praten in slaap

Praten in de slaap is een opvallend verschijnsel. Sommige mensen mompelen slechts wat terwijl anderen volledige dialogen voeren. De verschillen hiertussen zijn groot en worden mede beïnvloed door de slaapfase waarin men zich dan bevindt. Hiervoor geldt het volgende: hoe lichter de slaap, hoe meer samenhangend het praten zal zijn. Over het algemeen duurt dit praten niet lang en weet de slapende prater er de volgende dag niets meer van. Er wordt vaak aangenomen dat tijdens dit slapende praten er gezegd wordt wat men aan het dromen is maar praten in de slaap heeft niets te maken met dromen. Sterker nog er blijkt juist minder kans dat iemand gaat praten in de slaap tijdens het dromen.

Geen betrouwbare informatie bij slapend praten

I hear the secrets that you keep – when you’re talking in your sleep”, Dit is een liedje van de The Romantics. Maar klopt dit wel? De betrouwbaarheid van de informatie die pratend tijdens de slaap tot uiting komt is over het algemeen wartaal. Slaapspecialisten zijn het er over eens dat wat men tijdens de slaap zegt, meestal niet de waarheid of betrouwbaar is. Soms is er wel sprake van heldere spraak en is het goed verstaanbaar en zelfs samenhangend. Maar toch zijn het meestal irrationele uitspraken waar je feitelijk geen rechten aan kan ontlenen. Omdat de slapende prater niet bewust nadenkt over wat hij zegt kunnen dit ook bijzonder vreemde dingen zijn. Hierdoor mogen uitspraken tijdens de slaap niet gebruikt worden in de rechtszaal. Het is niet schadelijk voor de hersenen maar het brengt wel schaamte met zich mee. Daarnaast kan het behoorlijk storend zijn voor de partner waardoor een sociale angst kan ontstaan. De pratende slaper is vaak bang dat hij of zij de ander zal storen, en is om die reden bang om in slaap te vallen.

Lees ook:  Slaapproblemen door stoppen met roken
Snurken / Praten in slaap

Slapend praten en slaapfases

Slaappraten komt in verschillende slaapfasen voor maar is het duidelijks verstaanbaar in de lichte slaap. In deze lichte slaapfase zijn de uitspraken meestal nog goed te volgen en zijn de zinnen nog samenhangend. Naarmate men dieper gaat slapen worden de zinnen en woorden vaak onnavolgbaar. Dan ontstaat er meestal een onsamenhangend gebrabbel en gemompel. In geen enkel geval zal de pratende slaper over zijn of haar woorden hebben nagedacht.

Wat is de oorzaak van praten in je slaap

Vrijwel iedereen praat wel eens een paar woorden in zijn of haar slaap. Toch hebben mannen er meer last van dan vrouwen. Ongeveer 5% van de volwassenen praat wel eens in de slaap. Kinderen praten veel vaker in hun slaap dan volwassenen. Ongeveer de helft van alle kinderen praat wel eens in zijn of haar slaap. Dit heeft alles te maken met het op doen van nieuwe indrukken. Alle informatie die je opdoet gedurende de dag wordt tijdens de slaap verwerkt. Praten tijdens de slaap vormt echter geen probleem en beïnvloed de kwaliteit van slaap niet. Feitelijk is het dus een onschuldige slaapstoornis hoewel men het ook weer niet te licht moet opnemen. De oorzaak is meestal divers. Het kan komen door stress, een depressie, slaaptekort, alcohol en ook door koorts. Soms komt het door andere problemen zoals bijvoorbeeld slaapapneu of narcolepsie. In zo’n geval is het een bijverschijnsel van andere slaapstoornissen.

Wat kan je doen tegen praten in je slaap

Zijn er behandelmethode om iets tegen deze slaapstoornis kunnen doen? Meestal is een behandeling helemaal niet nodig maar als het tijdens een langere tijd regelmatig voorkomt is het aan te raden om eens naar uw huisarts te gaan. Er zijn geen standaardbehandelingen voor deze slaapstoornis. Of een behandeling zinvol is is sterk afhankelijk van de oorzaak. Als de oorzaak met stress te maken heeft kan het zinvol zijn om met een psycholoog te gaan praten. Als het probleem door andere slaapstoornissen komt kunt u zich ook wenden bij een slaap-waakcentrum. Meestal stopt het vanzelf als de onderliggende oorzaken aangepakt worden. Als je regelmatig praat in je slaap kan je ook zelf  stappen ondernemen om de problemen op te lossen. Let op een goed slaapritme en zorg er ook voor dat je voldoende slaap krijgt. Kies daarnaast voor frisse lucht en een juiste slaaphygiëne. Maak geen gebruik van de TV of andere mobiele apparatuur in de slaapkamer en houdt je aan een vast slaapschema.

Lees ook:  Slaapproblemen door voeding

Tips die u zelf al eens kunt proberen:

  • Zorg voor een kwalitatief goede nachtrust
  • Houdt een gezond slaapritme aan
  • Drink geen alcohol of zoete dranken voor het slapen gaan
  • Zorg voor een stille en donkere slaapkamer
  • Probeer zo min mogelijk elektra en staal in de directe omgeving van het bed te hebben
  • Zorg voor extra ontspanning bijvoorbeeld door meditatie ademhalingsoefeningen

Kunt u iets doen als uw partner praat tijdens de slaap?

Als partner van iemand die praat tijdens het slapen kun je bijzonder weinig doen. Het praten in de slaap wordt alleen maar versterkt als iemand met de pratende slaper in “gesprek” gaat of vragen stelt. Doe dat dus absoluut niet! Zolang de slapende prater of de partner er geen last van heeft is het niet schadelijk en hoeft het ook niet behandeld te worden.

Praten in slaap

Is er een reden van zorg als je vaak praat in je slaap?

Nee, er is geen reden tot zorg als je in je slaap praat. Het is een normaal verschijnsel dat overigens veel meer bij kinderen voorkomt dan bij volwassenen. Mocht het praten tijdens de slaap voor problemen zorgen dan kan men zich het beste wenden tot de huisarts. Het kan namelijk zijn dat het praten tijdens de slaap een gevolg is van andere slaapstoornissen of stress, zoals hierboven beschreven. In zo’n geval zou een behandeling zinvol kunnen zijn. Als de klacht komt door narcolepsie is een behandeling wel degelijk noodzakelijk. Narcolepsie veroorzaakt namelijk vaak ook andere ongemakken.

Onderzoek naar slapend praten

Helaas is er de laatste dertig jaar maar weinig onderzoek gedaan naar praten in de slaap. Dat is echt jammer omdat er nog veel te ontdekken is over dit fenomeen. Zo is het interessant om te weten welke hersenen gebieden er gebruikt worden als je praat tijdens de slaap. Is er bijvoorbeeld een verschil in de activatie van hersengebieden als je spreekt tijdens het slapen of als je wakker bent. Uit een Turks onderzoek onder ruim 12.000 tweelingen blijkt ook dat het genetisch zou kunnen zijn.

Als je last hebt van jouw pratende slapende partner is het misschien handig om een paar oordoppen op je nachtkastje te leggen.

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *