Slaapapneu komt vaker voor dan men denkt

Slaapapneu

Slaapapneu komt vaker voor dan men denkt. Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen. Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Apneu Vereniging en Philips.

Het onderzoek is gehouden onder 4206 medewerkers van Philips in Nederland. Van hen bleek 6,4 procent slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek is aangetoond. Opvallend is dat 78 procent van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.

Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt. Al decennia wordt een grote mate van onderdiagnose vermoed door artsen en wetenschappers. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden. Daarnaast is er gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers, die uitgaan van een percentage tussen de twee en vier.

Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo’n grote groep mensen.

29 procent van alle medewerkers van Philips in Nederland deed mee aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, met verschillende soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere populaties. Zo werd in 1993 een groep van 602 mensen onderzocht.

Lees ook:  7 tips om op tijd op te staan

Bij slaapapneu stokt de adem tijdens de slaap.

Dit variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Volgens dr. Eijsvogel, longarts van Medisch Spectrum Twente en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten: “Dat is gevaarlijker dan je denkt”. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij ‘s nachts minder uit, raken vermoeid en zijn slaperig overdag. Ook functioneren ze steeds slechter op hun werk en hebben thuis een kort lontje. Deze klachten wijten ze aan stress of drukte. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is het zeer belangrijk dat deze mensen geholpen worden. Door dit onderzoek krijgt de wetenschap meer inzicht in de aard en omvang van de ziekte. Dat heeft positieve gevolgen voor mensen met slaapapneu. Door de bewustwording rondom het ziektebeeld reageren patiënten en huisartsen wellicht alerter op klachten, met snellere doorverwijzing en behandeling als resultaat.”

Bron: Ziekenhuiskrant 11 maart 2013

Hartproblemen en slaapapneu

Hartproblemen zijn vaak te vinden bij mensen die lijden aan slaapapneu. Bij de meeste mensen die aan slaapapneu lijden is dit niet bekend laat staat dat dit tot hartproblemen kan lijden.

als je naast ieamand slaapt die snurkt of onrustig slaapt verstoort dat ook jouw nacht rust

Snurken en apneus zorgen in veel gevallen voor een hogere bloeddruk wat het risico op hartklachten aanzienlijk vergroot. Door het snurken ontstaat een schommeling in de hartfrequentie, die gedurende de slaap parallel loopt aan schommelingen van de bloeddruk. Deze nachtelijke bloeddruk kan bij snurkers en mensen met slaap apneu hoge waarden bereiken.

Effect op bloeddruk

Onderzoek heeft aangetoond dat hoge nachtelijke bloeddruk direct effect heeft op de bloeddruk overdag. Die in veel gevallen dan ook aanzienlijk hoger is. Deze hoge bloeddruk zorgt continu voor een grotere belasting van het hart wat de kans op latere hartklachten vergroot.

Lees ook:  Geschikt matras bij reuma of artrose

Van de volwassenen in Nederland heeft respectievelijk 4% tot 6% last van apneus gedurende de slaap. Wanneer er echter wordt gekeken naar de mensen die zich met eerste hartproblemen in het ziekenhuis melden, blijkt dat 25% van deze mensen last heeft van snurken en/of apneus gedurende de slaap. Een verband dat door wetenschappers wordt bevestigd.

Momenteel is de Nederlandse Hartstichting bezig met aanvullende onderzoeken naar deze trend om meer relaties aantoonbaar te maken. Op deze manier is het mogelijk mensen met apneu problemen beter voor te bereiden op eventuele hartklachten.

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.