Slapen als de farao’s met IBT (Inclined Bed Therapy)

Er is een verband tussen slaaptekort en gezondheid
De Egyptenaren waren hun tijd a; ver voorbij. Niet alleen de symboliek, de manier hoe de Piramides van Cheops gebouwd zijn naar ook de manier van slapen!

Met Inclined Bed Therapy (IBT) slapen stamt al terug uit 3300 voor Christus toen Egytpe is ontstaan langs de Nijl. Maar over deze manier van slapen die de Faraos ook al gebruikten zal ik later nog uitgebreid terug komen. Klik hier als je meteen alles over Inclined Bed Therapy wilt lezen. Zoals de voordelen op je gezondheid, wat je nodig hebt en hoe je dit misschien makkelijk zelf kunt doen. Maar nu eerst meer informatie over het belang van een goede nachtrust en de effecten op uw gezondheid.

Feiten over slaaptekort

Iedereen heeft wel eens een slechte nachtrust. Dit heeft bijna altijd gevolgen voor de volgende dag. De laatste jaren stapelen de onderzoeken over slaap zich op. Een van de meest opmerkelijke slaaponderzoeken is: “Slaap-epidemiologie – een snelgroeiend veld” van Jane E. Ferrie. Bron: Pupmed. Dit onderzoek bevat een gigantische hoeveelheid aan interessante feiten over slaap en slaapproblemen. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat 17 uur lang aansluitend wakker zijn bij volwassenen al leidt tot een afname in prestaties die overeenkomt met een bloedalcoholgehalte van 0,05%. Dit is zelfs de wettelijke limiet voor autorijden. Of dat ratten die uit hun slaap worden gehouden na een maand sterven. Het is daarom ook niet gek dat slaaptekort werd (en wordt) gebruikt als een vorm van foltering.

Verband slaaptekort en gezondheid

Er is de laatste jaren een toenemende bewustwording van het verband tussen slaapproblemen en gezondheid. Dit verband heeft directe effecten op prestaties, slaperigheid overdag en vermoeidheid. Langere termijn bewijs is verzameld van verhoudingen tussen slaapgebrek, slaapstoornissen en talrijke gezondheidsproblemen waaronder vroegtijdige sterfte, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie, ontsteking, obesitas, diabetes en verstoorde glucosetolerantie. Ook psychiatrische stoornissen, zoals angst en depressie staan in verhouding met slaaptekort.

De krantenkop van The Guardian luidde op 24 september 2017 “hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft: de nieuwe slaapwetenschap”. De verwijzingen op de NHS-website (National Health Service Schotland) die ons waarschuwen dat één op drie mensen lijdt aan slechte slaap. Regelmatig slecht slapen creëert het risico op ernstige medische aandoeningen. We horen nog steeds niet genoeg over het belang en de potentiële impact van slaapproblemen, die namelijk absoluut aanzienlijk is.

Er is een verband tussen slaaptekort en gezondheid

Sociale gezondheid

Sommige wetenschappers, zoals neurowetenschapper Pr. Matthew Walker, maken zich hard voor meer politieke betrokkenheid bij dit volksgezondheidsprobleem. Omdat zij geloven dat slaap waarschijnlijk de belangrijkste factor is voor onze gezondheid op de lange termijn. “Ik neem mijn slaap zeer serieus omdat ik de bewijzen heb gezien. Als je bijvoorbeeld weet dat na slechts één nacht van slechts vier of vijf uur slaap je natuurlijke killercellen – de cellen die de kankercellen aanvallen – met 70% afnemen. Of dat een gebrek aan slaap direct is gekoppeld aan darmkanker, prostaatkanker en borstkanker” verteld Pr. Matthew Walker. Of neem het voorbeeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie elke vorm van nachtdienst heeft geclassificeerd als een waarschijnlijk kankerverwekkende stof. Hoe kun je dit dan nog negeren? Pr. M. Walker, is directeur van het Center for Human Sleep Science aan de University of California.

Uit meerdere onderzoeken blijkt slaapgebrek en slaapstoornissen geassocieerd met vroegtijdige sterfte, hart- en vaatziekten, hypertensie, ontsteking, obesitas, diabetes en gestoorde glucosetolerantie, en psychiatrische stoornissen, zoals angst en depressie.

Zo lang mogelijk slapen

Als u nu ook in het belang van slaap gelooft dan gelooft u misschien in hoe meer slaap hoe beter maar dat blijkt absoluut niet te kloppen.

Langdurige bedrust kan namelijk gevaarlijk voor u zijn! In 1947 (zeventig jaar geleden!), waarschuwde Richard Alan John Asher, een vooraanstaande Britse arts, ons al voor “The Dangers of Going to Bed”. Er wordt nog altijd aangenomen dat het eerste wat er bij een zieke moet gebeuren is de patiënt naar bed brengen. Zo worden ziekenhuisaccommodaties altijd in de bedden uitgedrukt. Ziekte wordt gemeten aan de hand van de tijd in bed.

Bedrust de basis voor alle behandelingen?

Bedtijd wordt niet besteld als een pil of geneesmiddel maar wordt gezien als de basis voor alle behandelingen. Toch moeten we twee keer nadenken voordat we onze patiënten naar bed brengen en beseffen dat er onder het comfort van de deken een groot aantal gevaren schuilen. Kijk eens naar een patiënt die lang in bed ligt! Het bloed stolt in zijn aderen, de kalk stroomt weg uit zijn botten, de scybala stapelt zich op in zijn dikke darm, de spieren worden slap, de urine lekt uit zijn opgezwollen blaas, en de geest verdampt uit zijn ziel.

In hetzelfde decennium lieten onderzoeken van patiënten geen voordelen zien voor volledige bedrust na de operatie. In plaats daarvan werden gevaren zoals diep-veneuze trombose, decubitus (doorligwonden), osteoporose en pneumonie geïdentificeerd. Dergelijke kritische analyses leidden geleidelijk tot een verkorting van voorgeschreven postoperatieve perioden van bedrust van weken tot dagen. Maar ondanks de boodschap van R.A.J. Asher en verschillende onderzoeken, lijken de ideeën over bedrust zo diepgeworteld te zijn dat de medische praktijk traag is veranderd. Zelfs wanneer ze wordt geconfronteerd met bewijzen van ineffectiviteit.

In 1991 gaf deze constatering Paul Corcoran de opdracht dit uit te zoeken. De ernst van een ziekte kan geen andere keuze laten dan bedrust, maar deze rust zelf is zelden heilzaam. Integendeel, vrijwel elk orgaan en lichaamssysteem gaat onmiddellijk achteruit als deze wordt geïnactiveerd.

Wat is het nut van bedrust bij ziekte?

In 1999, publiceerde Dr. Allen C. het al. Bedrust: een potentieel schadelijke behandeling die zorgvuldiger moet worden beoordeeld. Ze zochten in de literatuur naar het bewijs van nut of schade aan bedrust voor elke aandoening. Er werden 39 proeven van bedrust gedaan met 15 verschillende aandoeningen (totaal aantal patiënten 5777). In 24 onderzoeken naar bedrust na een medische ingreep, verbeterden geen van de uitkomsten significant en 8 verslechterden significant in sommige procedures (lumbaalpunctie, spinale anesthesie, radiculografie en hartkatheterisatie). In 15 onderzoeken waarin bedrust als primaire behandeling werd onderzocht, verbeterden geen van de uitkomsten significant en negen verslechterden aanzienlijk voor sommige aandoeningen (acute lage rugpijn, arbeid, proteïnurische hypertensie tijdens zwangerschap, myocardiaal infarct en acute infectieuze hepatitis) ‘.

Zelfs als de medische praktijk nog steeds moeite heeft om die bevindingen volledig te integreren, bestaat er een consensus over het feit dat medische indicaties om bedrust voor te schrijven nu zeer zeldzaam zijn. En het belang van bewegen zo snel mogelijk na een operatie is nu bekend. De NHS schrijft: “… dit zal je bloed aanmoedigen om te stromen en je wonden te genezen en zal kracht opbouwen in je spieren”.

IBT behandeling
Inclined Bed Therapy (I.B.T.) Gravity and Posture Research by Andrew Fletcher zie bron

Optimale rusttijd?

Dus te lang in bed liggen is slecht voor ons, maar is er een rusttijd die optimaal is? Een limiet die niet mag worden overschreden? Het antwoord zou zo maar ja kunnen zijn.

Recent onderzoek biedt een sterke ondersteuning voor de associatie tussen voortijdige sterfte door alle oorzaken en kortere slaap (minder dan zeven uur). Maar meer verrassend biedt het ook dezelfde sterke ondersteuning voor associatie tussen voortijdige sterfte door alle oorzaken en langere slaap (meer dan acht uur) “.

De auteur merkt voorzichtig op dat “… het debat over de vraag of slaap een risicofactor of risicomarker is, voortduurt”. Dit betekent dat als je meer dan acht uur slaapt, dit mogelijk komt omdat er gezondheid gerelateerde redenen zijn die je meer laten slapen en het kunnen diegenen zijn die achter het verhoogde sterfterisico zitten. Maar aangezien onderzoek suggereert dat bedrust het herstel kan vertragen en de patiënt kan schaden, kunnen we nu aannemen dat te lang slapen een negatief effect heeft op onze gezondheid.

Waarom te lang slapen niet goed voor ons is?

De reden voor de negatieve impact van langdurig in bed liggen of slapen kan het gebrek aan zwaartekracht zijn op het moment dat we liggen.

Inclined Bed Therapy (IBT) bestaat uit het idee dat door het hoofdeinde van uw bed 15 cm omhoog te brengen, zodat u zowel uw slaap als uw gezondheid verbetert.

De theorie is gebaseerd op het feit dat zwaartekracht een sleutelrol speelt in de manier waarop ons lichaam functioneert. Hiervan is trouwens geen enkele wetenschappelijke twijfel.

Verhoogd bed IBT

Wat is zwaartekracht?

Zwaartekracht is de kracht die een lichaam naar het centrum van de aarde trekt (of naar een ander fysiek lichaam dat massa heeft). De zwaartekracht van de aarde is wat je op de grond houdt en waardoor dingen vallen. De zwaartekracht van de aarde komt van al zijn massa. Al zijn massa maakt een gecombineerde zwaartekracht op de massa in je lichaam. Dat is wat je gewicht geeft. En als je op een planeet zou zijn met minder massa dan de aarde, zou je minder wegen dan hier. Dit is bijvoorbeeld het geval op de maan.

Wanneer we ‘s nachts plat op bed liggen, bijvoorbeeld op onze rug, kan de zwaartekracht niet langer op ons lichaam in de lengterichting trekken (van top tot teen), wat de maximale effectieve richting is. In plaats daarvan kan het alleen ons lichaam in een antero-posterieure richting (van voor naar achter) aantrekken, wat minder gevolgen heeft voor ons lichaam.

Lees ook:  Tips om niet in slaap te vallen op je werk

NASA gebruikte dit feit om de microzwaartekrachtomgeving van de ruimte op proefpersonen te reproduceren door ze dagenlang plat te laten liggen. Het gevolg was dat de negatieve effecten van astronauten op de ruimtevaart werden gerepliceerd.

Omdat we gemiddeld een derde van ons leven slapend doorbrengen, suggereert de IBT-theorie dat na verloop van tijd deze perioden met lagere zwaartekracht onze gezondheid negatief beïnvloeden. En hoe meer we slapen, hoe meer ons lichaam de aantrekkingskracht van de zwaartekracht mist, wat zou kunnen verklaren waarom het onderzoek een positieve correlatie laat zien tussen voortijdige sterfte en langere slaappatronen.

Verhoogd hoofdeinde IBT
Een bed uit de Egyptische oudheid gevonden met een verhoogd hoofdeinde

Hoe kan het verhogen van het hoofdeinde van uw bed helpen?

Wanneer u het hoofdeinde van een klassiek bed met 15 cm (6 inch) verhoogt, is uw lichaam nu vijf graden hellend. Met deze hoek kan de zwaartekracht in de lengterichting trekken (van top tot teen), wat de positieve invloed op uw lichaam vergroot.

Op een hellend vlak kan de zwaartekracht worden weergegeven in twee componenten FI en FII. Het betekent dat wanneer je op een hellend bed gaat liggen, FII van kop-tot-teen richting zal trekken:

We weten dat sommige astronauten een paar weken na herstel van de zwaartekracht van de aarde volledig hersteld zijn, dus kunnen we onze gezondheid verbeteren na een paar weken, maanden of langer van IBT? Dit is de vraag die we zullen proberen te beantwoorden in dit onderzoek.

Hoe begin je met hellend slapen?

Helaas heeft niet iedereen de beschikking over een speciaal farao bed of een bed dat verhoogd kan worden onder de poten. Daarom heb ik een speciaal matras ontwikkeld dat hellend slapen met de IBT methode mogelijk maakt zie: Farao matras

Farao bed
Farao bed met verhoogd hoofeinde

Een paar feiten en bevindingen worden aangehaald door aanhangers van deze theorie:

 • Allereerst is er geen bewijs dat volledig plat liggen de beste manier is om te slapen. We doen het gewoon omdat onze ouders het deden en omdat het comfortabel is.
 • Onze drie belangrijkste lichaamsvloeistoffen spelen een vitale rol in onze aanhoudende gezondheid.
 • Echter, alleen ons bloed wordt gecirculeerd met behulp van een pomp (ons hart). Hoe circuleren de andere twee vloeistoffen (lymfevocht en cerebrospinale vloeistof) voortdurend?
 • Bomen en andere planten hebben géén pomp zoals ons hart om sap te laten circuleren en toch moet het sap van de wortels naar de top van hun takken reizen. Een verklaring zou een combinatie van zwaartekracht en veranderende dichtheid van het sap kunnen zijn. Met de verdamping van water uit de bladeren verandert het sap van dichtheid. De veranderende dichtheden geholpen door de zwaartekracht zouden een verklaring kunnen zijn voor deze circulatie zonder een centrale motor (er zijn andere theorieën).
 • IBT-aanhangers denken dat het mogelijk is dat vergelijkbare densiteitsveranderingen ook voorkomen in onze vloeistoffen en een rol kunnen spelen in het effect van de zwaartekracht op hun bloedsomloop en bijgevolg op ons lichaam.

Dit zou ook onze bloedcirculatie omvatten, die wordt aangedreven door ons hart. Maar het omvat ook de circulatie van onze lymfatische (LF) en cerebro-spinale vloeistoffen (CSF) die beide in grote hoeveelheden circuleren, zonder hulp van ons hart.

Sneller genezen dankzij zwaartekracht

Wat we zeker weten, is dat deze vloeistoffen allemaal een cruciale rol spelen in onze gezondheid;
Bloed zorgt voor verschillende vitale functies: transport (zuurstof, voedingsstoffen, bloedcellen, hormonen, enzymen …), handhaaft de lichaamstemperatuur, regelt de pH, verwijdert gifstoffen en reguleert de elektrolyten van lichaamsvloeistoffen via de nieren.
Lympathische vloeistoffen voert drainage van overtollig interstitiële vloeistof en eiwitten terug naar de systemische circulatie (voorkomt de ontwikkeling van oedeem); regulatie van immuunreacties; en absorptie van lipiden uit de darm.

Cerebro-spinale vloeistoffen (CSF) zorgen voor een mechanische en immunologische bescherming van de hersenen, zorgen ervoor dat afvalmoleculen uit de hersenen worden verwijderd en ondersteunen de ontwikkeling en werking ervan. Belangrijke fysiologische functies, bijvoorbeeld de regeneratie van de hersenen tijdens de slaap, kunnen afhankelijk zijn van de CSF-circulatie. We weten ook dat de zwaartekracht de circulatie van deze vloeistoffen beïnvloedt. Onze vloeistoffen zijn van cruciaal belang voor ons lichaam, de zwaartekracht beïnvloedt de omloop, dan is het logisch dat zwaartekracht ook een cruciale rol speelt in onze gezondheid.

IBT wordt ondersteund door enkele interessante feiten. NASA toont in een onderzoek aan dat proefpersonen die dagen of weken plat lagen om de degeneratieve effecten van reizen in microzwaartekracht te reproduceren zoals astronauten in de ruimte ervaren, omdat plat liggen het effect van de zwaartekracht op het lichaam vermindert. NASA-onderzoeken toonden aan dat plat liggen voor lange tijdspan resulteerde in negatieve effecten op het menselijk lichaam. Deze effecten omvatten botontkalking, de neiging om flauw te vallen bij opstaan, problemen op balans en coördinatie.

In deze lezing uit 2012 bij NASA’s Ames Research Center, legt dr. Joan Vernikos, onderzoeker en voormalig directeur van de afdeling Life Sciences van NASA, uit hoe het bestuderen van astronauten zowel tijdens als na de ruimtevaart, als ook vrijwilligers die voortdurend rondzweefden, heeft aangetoond dat bij een mindere zwaartekracht, de snelheid van de fysieke veroudering toeneemt (video 10 min: je kunt kijken vanaf 5 min als je haast hebt)

NASA-onderzoek heeft aangetoond dat als we de zwaartekracht minder gebruiken tijdens het liggen, onze snelheid van fysieke veroudering toeneemt.

Dus waarom zouden we niet aannemen dat dit ook schadelijk kan zijn? Is het niet intrigerend dat de gevolgen van het ontbreken van zwaartekracht voor astronauten vergelijkbaar zijn met die van ouder worden? Is het mogelijk dat die symptomen op oudere mensen verschijnen, althans gedeeltelijk, omdat ze zoveel cumulatieve uren plat hebben doorgebracht? Of omdat ze meer en meer tijd van hun dagen doorbrengen met rusten?
Zou het mogelijk zijn om de processen van veroudering te vertragen door schuin te slapen?

Het oude Egypte gebruikte schuine bedden (15 cm verhoogd, 6 inch hoger aan het hoofdeinde). Dit is de beschaving die de piramides heeft gebouwd. Wij worstelen nog steeds (met al onze technologie en technologische kennis) en kunnen nu, vijfduizend jaar, nog steeds niet begrijpen hoe zij dit deden! Waarom gebruikten ze bedden die op deze manier schuin waren? Misschien wisten en begrepen de oude Egyptenaren iets dat wij vandaag de dag niet weten.

Verhoogd bed IBT

Hellend bed van koningin Hetepheres I (2575-2528 voor Christus): de koningin zou op haar zij hebben geslapen met haar wang op de hoofdsteun(een soort houten bankje). Een voetsteun, versierd met een goud- en faience-ontwerp van gestileerde plantenmotieven, diende allebei als decoratie en verhinderde dat ze naar beneden gleed (Museum of Fine Arts, Boston).

Vloeistoffen en menselijke gezondheid

Onze vloeistoffen zijn van cruciaal belang voor ons lichaam, de zwaartekracht beïnvloedt de omloop, dan is het logisch dat zwaartekracht ook een cruciale rol speelt in onze gezondheid. NASA-onderzoek heeft aangetoond dat als we de zwaartekracht minder gebruiken tijdens het liegen, onze snelheid van fysieke veroudering toeneemt. We weten ook dat de zwaartekracht de circulatie van deze vloeistoffen beïnvloedt. De constante zwaartekracht heeft een centrale rol gespeeld in de evolutie van het leven op aarde en is een belangrijk onderdeel van onze fysieke omgeving. De mens is ontworpen of is geëvolueerd om te functioneren in de rechtopstaande positie in de zwaartekracht-omgeving van de aarde.

Emily Roberge geeft een interessante beschrijving van de gevolgen van microzwaartekracht op ons lichaam in haar artikel. De zwaartekracht van alles: van osteoporose tot immuno suppressie, het onderzoeken van ziekten in een microzwaartekrachtomgeving belooft betere behandelingen op aarde. Ze legt uit hoe verkenningsmissies in de ruimte snel aan het licht brachten dat microzwaartekracht of gewichtloosheid diepgaande, unieke effecten had op biologische verschijnselen.

Microzwaartekracht induceert een breed scala aan veranderingen in ons organisme:

 • Botverlies: de botmineraaldichtheid neemt af.
 • Muscle Atrophy: skeletspieren verliezen zowel massa als kracht.
 • Fluids Shift: lichaamsvloeistoffen verschuiven van de onderste naar de bovenste extremiteiten waardoor gezondheidsproblemen ontstaan zoals verhoogde intracraniale druk (gekoppeld aan migrainehoofdpijn en beroertes), cognitieve problemen en sensorische problemen zoals verminderde geur, smaak en zicht (nabootsing van leeftijdsgebonden macula). degeneratie).
 • Immunologische effecten: geremde celgemedieerde immuniteit, reactivering van latente virussen en veranderde of verlaagde productie / activering van bijna alle soorten immuun cellen en eiwitten.

De veranderingen komen ook voor op de aarde bij bedlegerige patiënten (in mindere mate): plat liggen vermindert de impact van de zwaartekracht op ons lichaam en reproduceert de microzwaartekracht van de ruimte; de veranderingen zijn precies hetzelfde als die van ouder worden. Hierdoor wordt de vraag opgeworpen tussen het verband van cumulatieve tijd voorbij bedrust (blootstelling van uw lichaam aan een microzwaartekracht) en veroudering.

Lees ook:  Kan een matras invloed hebben op uw slaapkwaliteit?

Hoe zit het met de specifieke effecten van microzwaartekracht op onze vloeistoffen?

Ons lichaam moet zich aanpassen aan de verminderde zwaartekracht en de vloeistofverschuiving die het produceert, wat betekent dat er veel fysiologische reacties optreden. Dit proces wordt ‘deconditionering’ genoemd (aanpassing van ons organisme aan een andere omgeving).

Ons bloed- en cardiovasculaire systeem

Mensen zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in de grootte van het zwaartekrachtsveld of de richting daarvan ten opzichte van het lichaam vanwege de combinatie van hun normaal rechtopstaande houding en de grote lichaamsmassa en het bloedvolume onder het niveau van het hart. De interactie tussen het gravitatieveld, de positie van het lichaam en de functionele kenmerken van de bloedvaten bepaalt de verdeling van het intravasculaire volume en deze verdeling bepaalt grotendeels de functie van de hartpomp.

 • Bedrust de-conditionering gaat gepaard met een vermindering van de diameter van de kanaalslagaders.
 • Plasma en bloeddichtheid veranderen met de houding.
 • Langdurige bedrust leidt tot verhoogd risico op veneuze trombo-embolie, verminderd bloedvolume en orthostatische intolerantie.
 • Deconditioneren is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.
 • Basis vasculaire druk-volumekarakteristieken worden gereguleerd om optimale weefselperfusie in de rechtopstaande positie te verschaffen.
 • Er is waarschijnlijk elke dag een optimale tijd nodig om het lichaam in de rechtopstaande positie te houden om het bloeddrukmechanisme te stimuleren om de juiste functie te garanderen, maar deze tijdsperiode is niet vastgesteld.

Ons lymfestelsel

 • De lymfatische circulatie loopt parallel met het bloedvatsysteem en vormt een andere route om het overtollige vocht en eiwitten uit de weefselruimten terug te voeren naar de bloedstroom. Het dient ook als een transportroute van immuun cellen, hormonen en enzymen en scheidt fysiologisch actieve componenten af.
 • De unidirectionele lymfatische circulatie heeft geen centrale pomp zoals het hart maar word aangedreven door een combinatie van verschillende mechanismen: ritmische spontane samentrekking van de gladde spier in de lymfevatenwand, kleppen om de paar millimeters in de lymfevaten om terugstroming en externe krachten te voorkomen uitgeoefend op de lymfevaten: massagekrachten, gewrichtsbewegingen, arteriële pulsatie, enz. ook bekend als het passief transport.
 • Passief transport omvat ook bewegingen van de lymfe als gevolg van de zwaartekracht zoals in het hoofd- en nekgebied.
  Een histologisch onderzoek van ratten in omstandigheden van gewichtloosheid (microzwaartekracht) heeft een involutie van lymfoïde organen aangetoond.
 • Tijdens de NASA Apollo- en Shuttle-tijdperken vertoonden meerdere ruimtevluchtonderzoeken een verminderd lymfocytenactiviteit onder microzwaartekrachtscondities.
 • Microzwaartekracht veroorzaakt een krachtige remming van door druk / rek gestimuleerd pompen in lymfevaten bij ratten.

Onze cerebrospinale vloeistoffen (CSF)

 • CSF-circulatie wordt beïnvloed door arteriële pulsgolven, ademhalingsgolven, de houding van het subject, jugulaire veneuze druk en fysieke inspanning.
 • Hoe deze circulatie effectief wordt uitgevoerd, is erg gecompliceerd en wordt nog steeds besproken.
 • CSF-druk bepaalt de intracraniale druk.
 • Gravitationele effecten in het veneuze systeem worden overgebracht naar het CSF-systeem.
 • Blootstelling aan microzwaartekracht kan resulteren in een spectrum van intraorbitale en intracraniale bevindingen die vergelijkbaar zijn met die bij idiopathische intracraniële hypertensie.
 • CSF-productie wordt bij ratten gemodificeerd gedurende 9, 13 of 14 dagen door aanpassingen aan de microzwaartekracht.
 • Aandoeningen van CSF-hydrodynamica en -samenstelling zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste veranderingen in cerebrale fysiologie waargenomen in hydrocephalus en dementie.
 • Vermindering van het CSF transport door of tijdens veroudering leidt tot accumulatie van katabolieten in de hersenen en CSF die ook worden waargenomen bij bepaalde neurodegeneratieve ziekten.

Inclined Bed Therapie (IBT)

De aanhangers van IBT geloven dat het schuin slapen (hoek van 6 graden, 15 cm) een scala aan medische aandoeningen kan verbeteren. Deze aandoeningen zijn bijzonder divers en zijn onder andere Artritis, Osteoporose, Incontinentie, Cellulitis, Huidaandoeningen, Psoriasis en Eczeem, Spataderen, Depressie en Stemmingswisselingen, Slapeloosheid, Slaapapneu, Glaucoma en Maculaire Degeneratie, Fibromyalgie , Gastro slokdarmreflux Ziekten en spijsverteringsstoornissen, prikkelbare darmsyndroom, colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn, diabetes, hoofdpijn en migraine, multiple sclerose, epilepsie, ruggengraat letsel, coma, onvruchtbaarheid, libido-problemen.

Ze geloven ook dat je niet ziek hoeft te zijn om te kunnen profiteren van IBT. Schuin slapen kan een cruciale rol spelen bij het voorkomen van veel van deze aandoeningen. Er wordt ook gedacht dat het de algemene slaapkwaliteit aanmerkelijk kan verbeteren. Ook werkt het bijzonder positief op: angstgevoelens, onze mentale alertheid en het algehele functioneren van ons immuunsysteem.

Op dit moment zijn de medische indicaties van IBT beperkt. Vandaag onderschrijft de medische gemeenschap slechts één voordeel van Geneigd slapen. Het wordt momenteel vaak voorgeschreven voor de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekten, omdat het helpt voorkomen dat zure maagsappen ’s nachts in de slokdarm komen. Verschillende studies hebben aangetoond dat Tilting sleep een effectieve therapie is bij het verlichten van de symptomen van reflux. Er zijn helaas weinig onderzoeken uitgevoerd naar de andere mogelijke voordelen voorgesteld door aanhangers van IBT. Waarom is dit zo? Om te beginnen is er geen commercieel belang om dit te doen en onderzoeken zijn bijzonder duur. Daarnaast is het begrijpelijk dat er geen belang is voor farmaceutische bedrijven, omdat deze theorie aantoont dat dit niet zou leiden tot de productie van een medicijn.

Omdat IBT zo weinig rechtstreeks is onderzocht, zijn er geen contra-indicaties bekend. Vanwege het geloof dat de zwaartekracht onze bloedsomloop en de mogelijke bloeddruk beïnvloedt, is het misschien niet geschikt zonder de juiste monitoring voor diegenen die lijden aan nierinsufficiëntie, diabetes of hoge bloeddruk.
IBT zou de uitkomst van bepaalde medicijnen kunnen veranderen. Vraag gelijk medisch advies als u een verschil in uw medische toestand constateert door het gebruik van IBT en als u denkt dat uw voorgeschreven behandeling moet worden aangepast.

Stop geen enkele behandeling als u IBT wilt proberen. Verander in feite niets (hetzelfde voedsel, dezelfde gewoonten, dezelfde activiteiten…). Er is op dit moment geen indicatie dat schuin slapen ernstige ziekten geneest. Aanhangers van IBT geloven dat het tal van omstandigheden kan helpen en dat het een aantal positieve effecten heeft (hierboven vermeld). Het is ook belangrijk dat u niets verandert om beter te begrijpen of IBT een positief voordeel oplevert. Verscheidene zaken tegelijkertijd veranderen, maakt het moeilijk om oorzaak en gevolg vast te stellen. Dit is de basis van de meeste wetenschappelijke studies.

 • Er zijn overtuigende feiten over IBT, waaronder het NASA-onderzoek en het is zeker op z’n minst intrigerend dat oude Egyptenaren schuin sliepen.
 • Er zijn talloze meldingen dat schuin slapen heeft geleid tot verbeteringen op het gebied van gezondheid en welzijn.
 • Het is belangrijk om ideeën te onderzoeken die afkomstig zijn van buiten de directe medische of farmaceutische gemeenschap.
 • Het 15 cm omhoog zetten van het hoofdeinde van het bed is eenvoudig en kan volledig gratis worden gedaan.
 • Als de IBT-theorie correct is, zou de impact op de uitgaven voor gezondheidszorg substantieel kunnen zijn.

Als de IBT-theorie kon worden bewezen, zou dit een eenvoudige, kosteneffectieve manier zijn om potentieel veel ernstige aandoeningen die vandaag de dag alleen maar met medicijnen kunnen worden behandeld, te behandelen of te voorkomen. Geld dat momenteel op behandeling is gericht, kan worden omgeleid naar andere dingen, zoals onderzoek, waardoor de volksgezondheid nog verder wordt verbeterd. Om de IBT-theorie te bewijzen, zijn meer onderzoeken en gegevens vereist. Indien bewezen, zou schuin slapen een leidraad voor de volksgezondheid kunnen worden.

Faqt - Belang van slapen

Wetenschap? 16.500 euro om in bed te liggen

Het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) biedt 16.500 euro aan vrijwilligers voor wat ze noemen ‘een langetermijnrusttest’. In praktijk vragen ze je om lange tijd achter elkaar in bed te liggen. Een droombaan? Dat valt nog te bezien.
Iedereen die wil deelnemen aan de studie moet drie maanden, van eind maart tot eind juni volgend jaar of van begin september tot begin december 2019 aan een experiment deelnemen. Het onderzoek neemt in totaal 89 dagen in beslag om de ‘negatieve effecten van gewichtloosheid’ op proefpersonen te simuleren. Zestig dagen hiervan moeten volledig in bed worden doorgebracht.
Wat klinkt als de droom van elke luiaard klinkt, is misschien moeilijker dan het lijkt. Omdat om de veranderingen die plaatsvinden in de ruimte op aarde te kunnen simuleren, gebruiken de DLR-wetenschappers bedden die 6 graden gekanteld staan, met het hoofd naar beneden. De proefpersonen moeten twee maanden zo blijven liggen. Een kussen evenals een bezoek zijn niet toegestaan.
De Duitsers bestuderen ondertussen het ‘afbreken van spieren en botten en het verschuiven van de lichaamsvloeistoffen naar het hoofd’. Ook zijn ze geïnteresseerd hoe deze positie ‘het cardiovasculaire systeem beïnvloedt en veranderingen in het oog kan veroorzaken’. Douches, eten en toiletten zijn toegestaan, maar alleen terwijl je ligt, volgens de vacature van het DLR.
Wel heb je de bevrediging om de wetenschap vooruit te helpen en wellicht onderdeel te zijn van een programma om Duitsers naar Mars te sturen.
Bron: Faqt

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.

9 Reacties

maartje

bijzonder want bij spataderen en veneuze insufficientie moet juist het voeteneind omhoog

Chris Nederhorst

Beste, er zullen ongetwijfeld omstandigheden zijn waarbij met de voeten naar beneden slapen juist niet goed is.

rizla

ik moet hoger liggen door reflux, maar moeilijk om dat te realiseren met die poten.. ik zie wel van die kussens op internet, maar dan lig je volgens mij alleen maar met bovenste stuk omhoog. dan ergens onder in de rug problemen… wat is de oplossing met zo min mogelijk kosten? bijvoorbeeld nieuw bed enz…

Peter Spaans

Beste, u kunt een stapel boeken van 15 cm onder elke bedpoot aan het voeteneinde zettend. Is ideaal en gratis. (Ja, je moet wel zolang je deze constructie iets minder heftige sex hebben ) Chris: complimenten voor je werk!

Liesbeth Arts

Door een tip van mijn fysiotherapeut las ik een artikel over Inclined-bed-therapy. Hij vertelde dat mijn lichaam niet kon genezen als ik niet goed kon slapen. Hij behandelde me met Fascia therapie voor te strak staande spieren.
Door een blaas aandoening interstitiële cystitis moest ik ‘s nachts 5 tot 6 x mijn bed uit voor het toilet. Op 23 september 2021 las ik het artikel over IBT. De nacht van 24 op 25 september 2021 heb ik mijn matras met allerlei kussens verhoogd om de 15 cm onder het hoofdeinde te bereiken, zodat ik schuin sliep. Vanaf deze 1e nacht hoefde ik nog maar 1 of 2 x mijn bed uit. Na een week voelde ik me al zoveel beter. Ik wist toen pas weer hoe het voelde om beter uitgeslapen wakker te worden. Dat slechte slapen was zeker over een periode van 1,5 jaar. Ik was zo moe, dat ik ‘s ochtends een klein hellinkje en de trap bijna niet meer op kon lopen.
Nu is het 4 maanden geleden. De effecten op dit beter slapen zijn er nog steeds. Intussen heb ik een wig gekocht om schuin te kunnen slapen. Ik neem deze mee als ik ergens anders slaap. Continentie overdag is er nog niet. Maar’ s nachts wel. IC met Hunnerse laesies (laaggradige ontstekingen in de blaas) maakt dat de blaas samentrekt als urine de zweertjes raakt. Dieet houden en triggers zoals alcohol, koffie, chocolade, zure en te pittige voeding vermijden helpen ook. Suiker is ook niet goed voor deze ontstekingen.
Maar slaap is zo essentieel. Vooral de uren voor 12 uur.
Al die andere gunstige effecten die ook in bovenstaand artikel genoemd worden en nog niet bewezen zijn hoop ik met dit slapen mee te nemen. Liesbeth Arts
PS de fysiotherapeut heeft meedere gunstige effecten gehoord van anderen die dit uit zijn gaan proberen.

Liesbeth Arts

Reactie op Rizla van juli 2021.
Er zijn wiggen te koop om onder je matras te leggen, zodat je de schuine helling bereikt. Zoek op hellend slapen. Chris Nederhorst de auteur van dit artikel zal ook adressen weten.

Mourad

Ik slaap ruim een jaar met hoofd eind 15 cm om hoog. Mag en rugklachten die ik al jaren gehad zijn verdwijnen. Heb wel vaak zware benen door het hoofdeind om hoog is

Marco Chin Kwie Joe

Slaapapneu wordt verergerd door reflux . Bij reflux gaat er zuur van de maag naar slokdarm en zelf tot in de keel en neusholte bij plat liggen. Dit geeft slijmvorming en zwelling in de neusholte waardoor er minder lucht in het lichaam komt. Dit verergerd slaapapneu.
Bij mijn moeder die elje ichtend veel slijm had gobgen de klachten weg. Mijn broer slaapt beter en heeft minder slijm.
Ik slaap zelf op 20 cm verhoging door 2 wigmatrassen en ik heb heb kunnen stoppen met maagtabletten na 10 jaar gebruik. Ik ben slaapapneu patient.
Tek 00599 79527102

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *