Matrassentest Consumentenbond 2017 uitslag wederom onbegrijpelijk en dubieus

Emma matras als beste uit de test
Bent u op zoek naar de nieuwste matrassentest van de Consumentenbond? Lees hier dan alles over de laatste matrastest van de consumentenbond

Ook dit jaar (2017) heb ik de uitslag van de matrassentest van de Consumentenbond met verbazing gelezen. De uitslag is dit jaar weer zo tegenstrijdig, vreemd en afwijkend van mijn matrassenkennis dat ik hier grote moeite mee heb. Er zijn verscheidene aspecten in de testmethodiek waardoor de uitslagen mijns inziens wederom een vertekend beeld geven. Zo geven honderd procent mechanische testen (wat de Consumentenbond doet) een onvolledig beeld van de matraseigenschappen. Bijvoorbeeld de temperatuur en vochtigheid – zaken die een grote rol spelen als je slaapt – hebben grote invloed op de stevigheid en levensduur van een matras, maar dit wordt niet meegenomen in de tests.
Een ander discutabel punt is het gewicht. De Consumentenbond geeft een hogere waardering in punten aan een lichte matras dan een zwaardere vanwege de hanteerbaarheid. Maar er is een directe relatie tussen schuim en gewicht; hoe zwaarder het schuim, hoe beter de kwaliteit. Hierdoor is een zwaarder matras dus op voorhand ‘slechter’ dan een lichtgewicht matras, aldus de Consumentenbond. Het comfort van zwaardere matrassen is echter een stuk hoger en de levensduur een stuk langer.

Ook laat de Consumentenbond vreemd genoeg de gebruikte materialen in het matras buiten beschouwing. Hiermee negeren ze één van de belangrijkste aspecten van een matras. Want gaat het nou om een kwalitatief hoogwaardig HR koudschuim of een goedkoop polyether? Het wordt niet meegenomen in de test.

Emma matras als beste uit de test
Ook Tros Radar heeft recent een uitzending gewijd aan de matrastest van de Consumentenbond waaruit blijkt dat de gegeven adviezen van de bond, evenals vele conclusies, niet juist zijn. Al met al genoeg reden om u af te vragen in hoeverre u als consument gebaat bent bij deze matrassentest.

Tros radar uitzending over de Consumentenbond

Bekijk de uitzending van Tros Radar

Consumentenbond matrassentest Beste koop

Ik mis bij deze matrassentest nuancering, bijvoorbeeld d.m.v. een toevoeging “in zijn prijsklasse” of “in zijn kwaliteitsklasse”. Bij de meeste mensen die ik spreek over de test van de Consumentenbond blijkt het label Beste Koop door veel consumenten te worden gezien als hét beste product, terwijl het label “Beste uit de test” echt iets over de kwaliteit van het matras zegt.
Beste Koop heeft te maken met de relatie tussen prijs en kwaliteit. Een goedkoop matras heeft dus al snel een ‘voorsprong’ op een duur exemplaar. Een zeer goedkoop matras met een redelijke kwaliteit kan dus leiden tot het predicaat Beste Koop en een duur matras van prima kwaliteit valt er buiten.
Mensen kopen veel sneller een matras met het label ‘Beste Koop’ terwijl dit label niets zegt of een matras geschikt is voor u. En het zegt vrij weinig over de kwaliteit. Het label Best Getest zegt uiteraard wel iets over de kwaliteit en hierbij speelt de prijs geen rol.
Dus het label Beste Koop is naar mijn overtuiging een erg breed begrip dat zonder de juiste nuancering kan leiden tot verkeerde aannames en daardoor verkeerde keuzes.

De matrassentest van de consumentenbond en dan met name de “Beste Koop” vertelt u niet of een matras geschikt is voor u én, in mijn optiek, ook niet of een matras nou echt goed is of niet. Mensen kopen veel sneller een matras met het label de beste koop terwijl het label het beste getest veel meer over de kwaliteit zegt.

 

Objectief oordeel

Echt goed en gedegen matrassen testen is ontzettend moeilijk en een bijna wetenschappelijk vak, als het überhaupt al echt mogelijk is. Een matras is immers geen laptop of wasmachine. Het test onderdeel “Comfort” is bijvoorbeeld een subjectief oordeel en zo ook geur en hanteerbaarheid.
De meeste klanten waaraan ik heb gevraagd wat het verschil is tussen Beste Koop en “Beste uit de test” konden dit niet aangeven en hadden veelal niet eens gehoord van de term “Beste uit de test”.
Ook de objectiviteit van de Consumentenbond trek ik in twijfel. Hoe kan je objectief zijn als matrassenleveranciers betalen voor het testen van hun matrassen en ook voor het gebruik van de predicaten voor een matras? Want zo’n label Beste Koop of Best Getest is fijn voor jou als matrasleverancier, maar je moet er voor betalen om het te mogen gebruiken. Als je hiervoor € 13.750 per jaar moet betalen, vind ik dat op z’n zachtst gezegd vreemd.

Product- en materiaalkennis

Uit de matrassentest blijkt ook dat het nogal schort aan specifieke kennis bij de Consumentenbond. Matrassen van overduidelijk slechte materialen komen als goed uit de bus, terwijl sommige matrassen van A-kwaliteit materialen als matig of zelfs slecht worden beoordeeld.

Lees ook:  Nieuw: Consumentenbond & Matrassentest bedding business

Verschillende materialen worden niet meegenomen

Neem als voorbeeld de gebruikte schuimen. De consumentenbondtesters laten de gebruikte schuimsoorten buiten beschouwing. Waarom? Hiermee negeren ze een van de belangrijkste aspecten van een matras. Gaat het om Talalay latex of om een synthetisch latex aftreksel? Zijn de pocketveren van roestvrij staal gemaakt of niet? Is het een kwalitatief hoogwaardig HR koudschuim of goedkoop polyether?

Verschillende soorten schuimen

Mechanische testen

De Consumentenbond gebruikt mechanische testen, maar die geven een beperkt en onvolledig beeld van de slaap- en de comforteigenschappen van een matras. Bij een mechanische test worden temperatuur en vochtigheid niet meegenomen in de test. Echter hoe beter het schuim, des te minder het schuim reageert op verschillen in warmte en vochtigheid. Kwalitatief slechte schuimen kunnen een stuk zachter worden gedurende de nacht doordat de temperatuur oploopt.
En neem de vochtigheid. Hoe vochtiger het polyether, hoe zachter wordt. Als je dit niet meeneemt in de test zijn de resultaten heel anders dan als je er echt op slaapt.

Factoren die ook van belang zijn

Dan zijn er ook zijn nog factoren die niet direct te maken hebben met het product zelf, maar wel belangrijk zijn bij de aanschaf van een matras en waarvan ik vind dat de Consumentenbond daar wel op zou moeten wijzen, naast de door hen gepresenteerde testresultaten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de garantie, welke service biedt de beddenleverancier en bestaat er de mogelijkheid om de matras thuis enige tijd te testen? Thuis een aantal weken proefslapen is namelijk de beste test die er bestaat… en daar kan geen Consumentenbond tegen op! Bij de laatste matrassentest 2017 wordt dit wel vermeld, maar het wordt niet meegenomen in de puntentelling.

Objectieve Watchdog voor de consument

De Consumentenbond wil graag de objectieve watchdog voor de consument zijn. Het mooiste scenario is dan dat er misstanden zijn en dat de bond de consument hierop kan wijzen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het artikel “Vaste matrasprijzen?” In dit artikel suggereert de bond dat er door de matrasfabrikanten onderling prijsafspraken zijn gemaakt. De bond zegt dan ook dat ze de uitkomsten van het onderzoek heeft gemeld bij de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument & Markt ACM). Tot nu toe (februari 2019) heb ik nog niets vernomen van de ACM.

Consumentenbond, watchdog of puppy

Hieronder nog zo’n voorbeeld: Dit is wat de bond zegt op de pagina “Dure of goedkope matras?”
Ik citeer: “Hoe luxer de materialen en de afwerking, des te meer een matras vaak kost. Maar die vlieger gaat niet altijd op. In ons testlab wordt een matras na afloop van de test helemaal opengesneden en van binnen én buiten bestudeerd. De medewerkers van ons lab hebben op deze manier al duizenden matrassen zien langskomen. Op basis van deze expertise schatten ze bijvoorbeeld de materiaal- en productiekosten van een bepaald schuimmatras, die voor meer dan € 1500 in de winkel ligt, op niet meer dan € 150.”
De bond noemt hierbij geen namen, dus dat moeten wij dan maar geloven.

De consumentenbond en de concurrentie

Mijn indruk van de Consumentenbond is dat zij weten dat zij niet ‘onafhankelijk’ zijn, maar om de gunst van hun leden en andere (nieuwe) consumenten moeten dingen. Radar, Kassa, Omroep Max en de sociale media zijn de nieuwe concurrenten. Zie de hierboven aangehaalde opmerkingen van Tros Radar over de matrassentest van de Consumentenbond.

Praktijkproef matrassentest consumentenbond

In een video toont de Consumentenbond in een praktijkproef of dure matrassen beter slapen dan goedkope matrassen. Op zich al een vreemde test, maar goed. Matrassen op comfort testen door er twee nachten op te slapen in een hotel geeft mijns inziens een zeer beperkt beeld. En dan ook door slechts twaalf proefpersonen. Bij mij komen direct een aantal vragen op zoals: waren de proefpersonen qua gewicht wel geschikt voor het matras? Hadden deze mensen last van lichamelijke klachten? Hoe waren deze personen geselecteerd?

Het belang van certificeringen voor matrassen

Illustratie door: Freepik

Waarom spelen certificeringen niet mee in de matrassentest?

Certificeringen zeggen eigenlijk meer over de kwaliteit van een matras dan een mechanische test. Maar certificeringen van matrassen komen niet aan bod in de matrassentest van de Consumentenbond. Certificeringen worden door bepaalde instanties gegeven die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar bijvoorbeeld giftige stoffen. Zo is de LGA test een goede test om te zien of de gebruikte materialen giftig zijn of niet. Jammer dat de bond deze gegevens niet mee laat wegen en überhaupt de matrassen niet test op de aanwezigheid van giftige stoffen.

Lees ook:  Wat is het beste matras 2022 volgens de Consumentenbond?

De gevaren van gif in matrassen

U verblijft gemiddeld één derde van uw tijd op uw matras en baby’s en kleine kinderen nog veel langer. Het is daarom van het grootste belang dat een matras veilig en gifvrij is. Jammer genoeg test de Consumentenbond niet op schadelijke stoffen in matrassen. Als ze dit wel zouden doen, is de kans groot dat met name de goedkope matrassen een aanzienlijke hoeveelheid schadelijke stoffen bevatten. Deze bewering haal ik niet zomaar uit de lucht, maar is gestoeld op tientallen jaren praktijkervaring.

Brandvertragers, synthetische lijmen maar ook sommige synthetische schuimen (waar geen controles op zitten, zoals uit China) zorgen ervoor dat een matras chemische stoffen kan uitwasemen. Uit onderzoek blijkt dat deze stoffen allerlei reacties kunnen oproepen en dat dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het is dus oppassen geblazen als u een nieuw matras gaat kopen.

De meest voorkomende gifstof in matrassen is boorzuur. Dat wordt gebruikt als brandvertrager en is in Amerika en Engeland verplicht. Boorzuur is echter een pesticide dat uiterst schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Boorzuur bemoeilijkt de zwangerschap en is zeer schadelijk voor pasgeboren baby’s. Baby’s en kleine kinderen vertoeven bijzonder veel tijd in bed. Daarom is het belangrijk dat een baby- of kindermatras gifvrij is.

 

Matrassentest vroeger door TNO nu door de Consumentenbond zelf uitgevoerd

De Consumentenbond test elk jaar matrassen en komt dan met de resultaten. Tot 2003 werd dit uitbesteed aan TNO, maar sinds 2004 wordt het testen van matrassen door de Consumentenbond zelf gedaan. Het is duidelijk te merken dat de testuitslagen en de testmethodes van de Consumentenbond sterk afwijken van de matrassentests die TNO uitvoerde.

Testfouten uit het verleden

Er wordt getest op gewicht, hanteerbaarheid, geur en, wonderlijk genoeg, op isolatie. Het gaat eigenlijk meteen al mis bij het testen van het gewicht van een matras. Hoe lichter het matras is, hoe méér punten het betreffende matras van de Consumentenbond ontvangt. Want, zo is de redenering, een licht matras is makkelijker hanteerbaar dan een zwaar matras. Echter, vooral bij schuimmatrassen betekent dit: hoe zwaarder de kwaliteit van het schuim, des te beter de kwaliteit.

Een dikker matras biedt meer comfort en de levensduur is, gemiddeld genomen, langer. Maar een dikker matras is automatisch ook zwaarder en krijgt dus minder punten. Dit zou op zich niet zo erg zijn, zij het niet dat de Consumentenbond het gewicht van een matras net zo zwaar laat meewegen als het comfort. Een zwaarder matras is dus op voorhand ‘slechter’ dan een lichtgewicht. Een heel licht en meestal dun matras zal dus beter scoren dan een zwaar en dik matras. Terwijl het comfort juist weer een stuk hoger ligt bij dikkere matrassen. Lichtpuntje: inmiddels laat de bond het onderdeel gewicht minder zwaar meetellen.

Nog zo’n rare fout. Een matras regelmatig keren voorkomt mogelijke kuilvorming en bevordert de levensduur. Daarom zijn handvatten aan de zijkant van een matras handig. Maar sommige matrassen hoeven helemaal niet gekeerd te worden dus hebben geen handvatten. Toch scoren zij negatief op hanteerbaarheid!

Het testen van matrassen is prima

Het testen van matrassen is prima, maar er moet veel meer aandacht komen voor het feit dat er niet zoiets bestaat als ‘de beste’ matras. Welke matras ‘de beste’ is voor iemand, hangt af van zijn/haar lichaamskenmerken, wensen, eisen en voorkeuren. Het geven van informatie aan consumenten is meer dan alleen testgegevens publiceren en dan een matras het predicaat Beste Koop geven. Consumenten moeten ook weten welke vragen ze moeten stellen in de winkel. Wat ze moeten proberen en hoe belangrijk het is om te kunnen proefslapen voor een paar weken. En zich bijvoorbeeld realiseren dat het matras die voor jezelf het beste is misschien helemaal niet geschikt is voor je partner.

Reactie van de consumentenbond

De Consumentenbond heeft inmiddels meerdere keren contact met mij opgenomen en dreigt met juridische stappen als ik weiger bovenstaande tekst aan te passen. Ik kan en zal echter niet aan die eis voldoen. De Consumentenbond suggereert dat mijn kritiek voortkomt uit rancune. Dit vanwege de testresultaten van een door mij geleverde matras die in 2014 is getest. Dat was de RHF25 De Luxe en die werd gekwalificeerd met een 6,8.
Beste bond, dat heeft er niets mee te maken. Mijn hierboven weergegeven mening is het resultaat van dertig jaar liefde voor het vak, kennis van de branche, ervaring met de producten en materialen. En mijn ongenoegen over de test.

Chris Nederhorst

Matrassen Specialist: Chris Nederhorst

Mijn naam is Chris Nederhorst, oprichter van matras.info en Royal Health Foam. Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de matrassenbranche en deel graag mijn kennis. Mocht u nog vragen hebben, bel mij gerust! U kunt mij bereiken op 070-3387010.

5 Reacties

Schöne

Dank voor deze tekst, maar het maakt het niet makkelijker. Momenteel ben ik in een conflict met Mline en volgens de consumentenbond komt deze matras niet goed uit de test. Als ik reviews lees, herken de problemen en de klachten. Een hele dure matras die na 4 jaar al een kuil heeft en pijn inruk en benen veroorzaakt. Als ik uw tekst lees, weet ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik moet doen en dat is wel jammer. Waar haal ik dan de resultaten en hoe maak ik nu een keuze.

Johan

Een test doornemen, waarin de kwalificaties “beste koop” en “beste uit de test” worden gebezigd, zonder zich van de inhoud/betekenis van deze begrippen op de hoogte te stellen, is een nogal onzinnige tijdbesteding. Het bestuderen en hanteren van een test, waardoor je met inachtneming van de beperkingen die iedere test kent, toch je voordeel er mee kunt doen, is kennelijk niet voor iedereen weggelegd.

Bob

De Consumentenbond was vele jaren dé instantie die primair de belangen van de consument behartigde. Die tijd is geweest. De CB lijkt nu vooral bezig te zijn met overleven, met de inkomsten van de gids en de contributie van de leden lukt dat niet. Nieuwe inkomstbronnen moesten worden aangeboord en uitgaven beperkt. Resultaat: een CB die door bijdragen te vragen aan fabrikanten minder onafhankelijk is. Maar ook: minder uitgebreid kan testen. Neemt niet weg dat de CB nog steeds nuttige dingen doet. Het zou beter zijn als ze daarbij transparanter waren. En de consument? Die moet zich bewust zijn van de belangen die er spelen. De consument kan bij zijn keuze van een matras gebruik maken van de testresultaten van de CB, maar dan wel door zelf percentages te kiezen voor de mate waarin men de resultaten wil laten meewegen. Dan zal waarschijnlijk blijken dat er een andere “Beste uit de test” uitkomt dan bij de CB. En de “Beste koop”? Mijns inziens is dat het minst dure matras dat, uitgaande van de eigen weging, nog goed is. Maar het blijft arbitrair, net zo arbitrair als het oordeel van de Consumentenbond.

YG

wauw ook erg interessant om te zien wat de reactie van CB is, dus wel ander mans producten reviewen maar als iemand een gedegen review OVER jouw review schrijft; dan dreigen met juridische stappen omdat je er slecht uitkomt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *